Ordlista

Välkommen till

Södra Rörums

Bredbandsgrupp

Bra att veta när man diskuterar bredband, fiber och ADSL

För ännu fler facktermer klicka HÄR

 

 • ADSL

Asymmetric digital subscriber line, moduleringsteknik, som möjliggör snabb överföring av data över koppartelefonlinjer. Med splitter (filter) kan man dela på en kopparförbindelse för både telefon och internetuppkoppling. Asymmetrisk innebär att det är olika hastigheter i de båda riktningarna, och man använder därför begreppen downlink (nerströms = till kunden) respektive uplink (uppströms = från kunden) ADSL försvinner i takt med att telestationerna läggs ner.


 • Bandbredd

Storleken på det frekvensintervall (Hertz, Hz = intervall/s) som används vid överföring av data som ju är elektriska eller optiska signaler. I dagligt tal används bandbredd för överförd data synonymt med överföringshastighet bit/s. Bandbredden påverkar överföringskapaciteten.


 • Bithastighet

Den hastighet som används för informationsöverföring. Uttrycks i bitar per sekund, bps eller bit/s.


 • Bredband

Nät med hög överföringskapacitet.


 • Fiberaccess

Anslutning av slutkund till fibernät för data med fiberoptiska kablar.


 • Kanalisation

Framföringsväg för kabel eller fiber. Kanalisation är mestadels förlagd i mark (se markkanalisation) men kan även vara upphängd i stolpar i ett luftlinjenät.


 • Kommunikationsoperatör

Äger s.k. aktiv utrustning, t ex tekniska boxar och switchar etc som gör att nätet tänds. Sätter upp kommunikationsutrustning hemma hos kunden och ser till att den fungerar.

Kommunikationsoperatören har slutit avtal med ett antal tjänsteleverantörer.

(I vårt fall blir Zitius kommunikationsoperatör som även sköter utbyggnaden av fiberanslutning i S Rörum och sedan säljer den till Skanova, vilket är brukligt.

Via sin tjänsteportal Zmarket erbjuder Zitius ett stort antal tjänster av ledande, välkända varumärken i det öppna fibernätet via sina avtal)


 • Markkanalisation

Markkanalisationen består av rör, skarv- och draglådor, skåp och kopplingspålar m.m. Materielen benämns kanalisationsmateriel.


 • Nätägare

Äger det fysiska nätet s.k. passiv utrustning. Sladden, kanalen, kanalisationen, fibern etc.

Ägaren ansvarar för att sladden är hel och ska laga den om den går sönder.

Nätägaren hyr ut nätet till kommunikationsoperatören (såvida det inte är desamma).


 • Operatör

Kan också kallas för tele- eller tjänsteoperatör. Det är bolag som hyr nätkapacitet av bland andra Skanova, så de sedan kan erbjuda tjänster inom bredband, mobiltelefoni och kabel-tv till företag och privatpersoner över hela landet.


 • Penetrering

Penetrering eller anslutningsgrad (eng. takerate) är ett mått på antalet kunder inom ett område som ansluter sig i förhållande till antalet möjliga. Anslutningsgraden speglar nyttjandet av kapacitet i varje del i nätet. En låg beläggningsgrad vid nybyggnation innebär stora investeringskostnader som ska fördelas på få kunder.


 • Telestation

I de flesta  telenät är en telestation en tekniknod (eller site) som avser den byggnad och utrymme som används för aktiv utrustning i stativ och där man terminerar kabelnät i korskoppling (KK) eller (optiskt distributionsfält (ODF).


 • Tjänsteleverantör

Håller i tjänsten till dig som kund. Tjänsterna kan bestå av bredband, telefoni och TV.


Copyright © Södra Rörums Bygdeförening, Husaren, 242 94 Hörby


Sidan skapat av Garhus.se                              Kontakta Webmaster